ข่าวกิจกรรม

Digital University Forum ครั้งที่ 5

ที่ประชุม ได้พิจารณาให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Digital University Forum ครั้งที่ 5 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขียนเมื่อ 2016-07-02 16:16:44 น. (view: 244)

การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5
การประชุมครั้งที่ 5