ข่าวกิจกรรม

CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับเกียรติจาก ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นวิทยากรในการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทาง AI ของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 

 

เขียนเมื่อ 2019-09-10 20:57:12 น. (view: 245)