ข่าวประกาศ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การเป็น CIO Digital University ร่วมกัน ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เขียนเมื่อ 2019-09-10 21:35:12 น. (view: 244)