ข่าวประกาศ

เรียนเชิญคณะกรรมการร่วมการประชุมครั้งที่ 5

เรียนเชิญคณะกรรมการร่วมการประชุมครั้งที่ 5 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขียนเมื่อ 2016-08-05 11:53:37 น. (view: 245)